Dirigentas

Kamerinio choro „Aidija“ meno vadovas ir dirigentas – Romualdas Gražinis (g. 1962 m.).

1969–1980 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dėst. J. Svirskienė). 1980–1985 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. V. Masevičiaus klasė). 1989–1990 m. grigališkąjį choralą studijavo Paryžiaus konservatorijoje, o dirigavimą Bulonės konservatorijoje (prof. P. Calmeleto klasė). 1994 m. tobulinosi Kopenhagos karališkosios muzikos akademijos dirigentų meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo garsus senosios chorinės muzikos specialistas iš D. Britanijos P. Philipsas.

Nuo 1982 m. buvo Naujosios muzikos ansamblio Vilniuje solistas, koncertavo Rusijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje, Kanadoje ir kitur. 1983 pradėjo dirbti Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje choro dirigavimo dėstytoju ir chormeisteriu. 1985–1987 m. tarnaudamas sovietinėje armijoje, suorganizavo pučiamųjų orkestrą ir senosios muzikos ansamblį, koncertavo Kaliningrado gintaro muziejuje. Atlikęs karinę tarnybą, 1987 m. vėl Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos (nuo 1994 m. menų gimnazija) choro dirigavimo dėstytojas, nuo 1994 m. choro dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Choras ruošia baigiamųjų egzaminų programas, dalyvauja koncertuose ir kituose kultūros renginiuose, parengtas 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje.

Nuo 1993 m. Vilniaus kunigų seminarijos giedojimo dėstytojas, nuo 1997 m. rudens ir Lietuvos muzikos akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas.

R. Gražinis dalyvauja mokslinėse konferencijose, paskelbė keletą straipsnių, 1992 m. dėstė choralą Klaipėdos krašto muzikos mokytojams, 1993 m. dėstė tarptautiniuose choralo kursuose Kretingoje. 1989–1993 m. buvo Cantores chorales cappellae S. Casimiri giesmininkas. 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje dirigentas.