Dirigentas

Kamerinio choro AIDIJA meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis (g. 1962 m.) choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, studijavo grigališkąjį choralą Paryžiaus konservatorijoje, o dirigavimą Bulonės konservatorijoje (prof. P. Calmeleto klasė). 1994 m. tobulinosi Kopenhagos karališkosios muzikos akademijos dirigentų meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo senosios chorinės muzikos specialistas iš Didžiosios Britanijos P. Philipsas.

Nuo 1982 m. buvo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio narys, 1985–1987 m. tarnaudamas kariuomenėje R. Gražinis suorganizavo pučiamųjų orkestrą ir senosios muzikos ansamblį, 1989–1995 m. – Vilniaus Arkikatedros Cantores chorales St.Casimiri narys. 1993–1998 m. ir 2005–2006 m. dirbo Vilniaus Šv.Juozapo kunigų seminarijos giedojimo dėstytoju. 2006–2016 m. buvo Schola cantorum Vilnensis narys ir pirmasis kantorius.

R. Gražinis nuo 1983 m. dirba Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje choro dirigavimo dėstytoju ir chormeisteriu. Nuo 1994 m. yra vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Nuolatinis Dainų švenčių dirigentas. 2013 m. tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu. Jo buvę auklėtiniai studijuodami, diriguodami plačiai pasklidę po pasaulį.