Discography

2010 m.

Antanas Kučinskas

Giesmės apie smertį

More information
2009 m.

Kamerinis choras „Aidija“

Lietuvių chorinė muzika

More information
  2009 m.

Giedrius Kuprevičius

Ugnies medžioklė su varovais

More information
2008 m.

Algirdas Martinaitis

Gailestingumo altorius

More information
2004 m.

Bronius Kutavičius

Opera vaikams „Kaulo senis ant geležinio vilko“

More information
2001 m.

Bronius Kutavičius

Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“

More information
2001 m.

Armando Pierucci

Kantata „De Profundis“

More information
2001 m.

Bronius Kutavičius

Oratorija „Jeruzalės vartai“

More information
1999 m.

Armando Pierucci

Kantata „Via Crucis“

More information
1999 m.

Onutė Narbutaitė

Centones meae urbi

More information
1998 m.

Senoji Lietuvos muzika

XVI – XVII a. Lietuvos muzika

More information
1997 m.

Bronius Kutavičius

Oratorijos

More information
1996 m.

3 Premieres

More information