Paskaita-koncertas O Magnum Mysterium”

MUSICA SACRA ATGIMIMAS XIX AMŽIUJE

Nors Europos istorijoje XIX amžius pažymėtas stiprėjančios ir vis platesnius visuomenės sluoksnius apimančios sekuliarizacijos ir ateizacijos tendencijomis, vis dėlto amžiaus viduryje įvyksta savotiškas kultūrinis lūžis, kuris atveda prie reikšmingų religinio meno blyksnių. Daug kur Europoje paplinta dar XVIII amžiaus viduryje gimęs neogotikinis architektūros stilius – jis atsispindi ne vienoje jau XIX amžiuje statytoje bažnyčioje. Panašiai ir sakralinė muzika daugelyje Europoje šalių išgyveno tarytum antrąjį kvėpavimą – plėtojosi įvairūs bažnytinės muzikos gaivinimo sąjūdžiai, gimė daug naujų puikių kūrinių, susiformavo naujasis chorinis stilius, pagrįstas ne tik harmonine savo laiko, bet ir polifonine renesanso kalba. Prisiliesti prie šio savotiško bažnytinės muzikos atgimimo, paskatinusio ir profesionaliosios lietuvių tautinės muzikos radimąsi, kviečia kamerinis choras „Aidija“, 2016 m. gruodžio 17 d. Vilniaus bažnytinio paveldo muziejuje pristatantis savo naują sakralinės muzikos ciklo programą.

Programoje skambės trijų garsių muzikų, sulaukusių visuotinio pripažinimo, kūriniai, parašyti XIX amžiaus II pusėje. Šių autorių vardai įrašyti į to laikotarpio muzikos istoriją. Vienas kompozitorius buvo garsus simfonijų, iki šiol skambančių viso pasaulio simfoninių orkestrų repertuaruose, autorius, kitas rašė ir operas, ir oratorijas, trečiasis sukūrė nemažai įvairių žanrų instrumentinės muzikos. Nors jie kūrė skirtingų žanrų muziką, tačiau juos siejo nemažai bendrų dalykų. Pirmiausia, muzikų gimtoji vokiečių kalba, nors vienas iš jų – austras, antras – lichtenšteinietis, o trečias – bavaras. Antra, jie visi didelę savo gyvenimo dalį buvo bažnyčios vargonininkai, parašė reikšmingų vargoninių kompozicijų (ypač išsiskiria dviejų autorių kūriniai). Trečia, šalia visų kitų savo kūrinių jie rašė įvairias bažnytinės muzikos kompozicijas – nuo stambių mišių ciklų iki pavienių motetų ir kitų religinių giesmių.

Šis mįslingas trejetas – tai Antonas Bruckneris (1824–1896), Josephas Rheinbergeris (1839–1901) ir Maxas Regeris (1873–1916). Koncerte skambėsiantys jų kūriniai puikiai atspindės religinės muzikos atgimimo laikotarpį – tai Brucknerio ir Rheinbergerio lotyniški motetai, Rheinbergerio ir Regerio vokiškos religinės giesmės ir dainos. Choras „Aidija“ supažindins Jus su gražiam ir dvasingam laikotarpiui priklausančios nepaprastai įdomios sakralinės muzikos paletės potėpiais.

Atlikėjai; kamerinis choras AIDIJA
Paskaitą-koncertą veda dr. Jonas Vilimas
Koncerto laikas: 2016 m. gruodžio 17 d. 16 val.
Vieta: Bažnytinio paveldo muziejus
Bilietų kainos 4,50 EUR; studentams/senjorams 2,50 EUR
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba
Renginio partneris Bažnytinio paveldo muziejusLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *